فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
مديريت بحران شهری:مدیریت بحران:مدیریت حوادث شهری ۱۳۸۹/۹/۱۸
مديريت بحران,مدیریت بحران,مدیریت بحران شهری,مديريت بحران شهري,بحران,زلزله,بحران اجتماعی مديريت بحران شهري,مدیریت بحران,بحران شهري,مدیریت بحران شهری,پيش گيري,آمادگي,مقابله,بازسازي در مدیریت بحران های شهری

به نام خدا

 

بحران, خارج شدن سيستم اجتماعي - محيطي از حالت طبيعي است که براي بر طرف سازي آن مديريت و برنامه ريزي ويژه اي لازم است.

مديريت بحران عبارت است از فرآيند برنامه ريزی ها و اقدامات دولتی , دستگاه های اجرايي و عمومی ,که با مشاهده و تجزيه و تحليل بحران ها به صورت يکپارچه ,جامع و هماهنگ و با استفاده از ابزارهای موجود در جهت پيشگيری ,آماده سازی ,مقابله و بازسازی ,تمهيداتی را برای مقابله با بحران های احتمالی آتی پيش بينی نمايد .

 

 

پيشگيری عبارت است از مجموعه اقداماتی که جهت از بين بردن ميزان خطر پذيری حوادث طبيعی و تکنولوژيکی انجام گيرد در اين بخش ارائه راه کارهايي که به نحوی بستر سازی حقوقی يا نهادی را مورد توجه قرار دهد قابل ارائه است .

آمادگی عبارت است از مجموعه اقدامات برای افزايش توان عملياتی و ايجاد تسهيلات برای واکنش موثر در برابر حوادث محتمل مواردی که به شکلی نقش تقويت کننده برای جلوگيری از بروز بحران را به عهده دارد در اين دسته قرار می گيرد.


مقابله شامل انجام اقدامات پيش از وقوع ,حين يا پس از وقوع بحران برای نجات جان مردم و به حداقل رساندن خسارات وارده به اموال يا افراد و افزايش اثربخشی بازسازی می باشد در انتهايي ترين بخش مديريت بحران يعنی ,بازسازی , مجموعه اقدامات لازم برای بازگرداندن حداقل امکانات و استاندارد های زيستی برای مردم ناحيه فاجعه ديده و نيز اقدامات بلند مدت لازم برای بازگرداندن جامعه به وضعيتی بهتر از وضع قبلی مورد توجه قرار می گيرد.

 

 

با توجه به اينکه شهرها مراکز جمعيتي جهان شده اند, مديريت بحران در شهرها يکي از مهمترين الزامات مديريت شهري است.

 

مقالات مديريت بحران شهري که در سايت مرجع موجود مي باشد :

 

زلزله و مدیریت بحران شهری(مطالعه موردی:شهر بابل)


انتشاريافته در جغرافيا - 1389 - شماره 25 -143 تا 164 - حجم فايل زيپ 293 کيلوبايت

 

نويسنده : امين فرجي - مهدي قرخلو

 

با توجه به زندگی 50 درصد از ساکنین شهری در بخش های زلزله خیز شهری و آسيب پذيري کشور از اين نوع رخدادهاي طبيعي اين مقاله با هدف پژوهش شناسايي روش هاي کاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله با استفاده از فنون جغرافيايي و برنامه ريزي شهري با رويکرد مديريت شهري مي باشد. در این پژوهش با به کاربردن روش های AHPوSWOT سعی شده است راهبردها, سياست ها و اقدامات مفید برای پهنه های آسيب پذير کالبدی و اجتماعی - اقتصادی شهر مورد بررسي توصيه شود.


نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران


نويسنده : دکتر سيد محمد محمودي

 

انتشاريافته در فرهنگ مدیریت - سال 1382- صفحه 59 تا 92 - حجم فایل زیپ 940 کیلوبایت

 

اين مقاله با بازشناساي کامل مفاهيم مديريت بحران و سيستم هاي اطلاعاتي نقش و اثرگذاري سيستم هاي اطلاعاتي را براي مديريت بحران تشريح مي نمايد.


مديريت بحران های احتمالی سکونتگاه های غيررسمی کلانشهر تهران شناسايي،تحليل،ارائه راه کار


دکتر محمد علی شفيعا، سعيد شفيعا، سپيده شفيعا

انتشار يافته در همايش سوم ملي مقاوم سازي و مديريت شهري- ارديبهشت 1389 - حجم فايل زيپ 143 کيلوبايت

گوتمن کلانشهر را پيچيده ترين و در عين حال با عظمت ترين مصنوع بشر تا به امروز می داند. مديريت شهری با هدف تقويت فرايند توسعه پايدار شهری و بهبود کيفيت زندگی شهروندان نقش بسزايي در هدايت مسائل آتی کلانشهرها بر عهده دارد.رشد روز افزون شهرنشينی در سال های اخير زمينه ساز ايجاد آسيب های جديدی در شهرها و کلانشهرها شده است که نقش آفرينی های بيشتری را از مديريت شهری طلب می نمايد .اسکان غيررسمی از باقدمت ترين سيب هايي است که در سکونتگاه های انسانی پا به پای رشد شهرها خودنمايي نموده است .با توجه به اينکه کلانشهر تهران ،به عنوان پايتخت کشور ايران، از قابليت ها و جاذبه های ويژه ای برخوردار است، بررسی موضوع اسکان غيررسمی در آن مطلوبيت های ويژه ی علمی و کاربردی دارد.بررسی آثار و ابعاد، کالبدی و اجتماعی در اين نوع سکونتگاه ها ،قابليت شناخت زمينه های بروز بحران های شهری را فراهم می سازد.بحران هايي که در صورت عدم مديريت زمينه ساز مشکلات فراتر از سطح محلی و منطقه ای خواهد بود.اين مقاله با بررسی اين نوع سکونتگاه ها و با استناد به اطلاعات و آمار جمع آوری شده در دوره های مختلف تاريخی، اسکان غيررسمی درکلانشهر تهران را ،ناشی از مهاجرت های داخلی استان تهران دانسته و با تمرکز بر چرخه پيشگيری،آمادگی،مقابله و بازسازی مديريت بحران به ارائه راهکار های مديريتی می پردازد


تحليلي بر وضعيت ساختمانهاي اداري به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهر


انتشار يافته در بنا ، شماره 33 - حجم فايل زيپ 592 کيلوبايت
نويسنده :دكتر مسعود تقوائي، الهام آدم پور

اين مقاله با تاکيد بر ساختمان هاي اداري شهر به عنوان مهمترين مراکز عملکردي و مشکل آفرين ترين عناصر در زمان بحران هايي مثل زلزله به ارزيابي الگوي مديريت بحران مناسب در ساختمان هاي داري شهر بن از توابع شهر کرد استان چهارمحال بختياري مي پردازيد.


فرايند و مراحل مديريت بحران شهري


نويسنده : دكتر مسعود تقوايي، صديقه كياني

انتشار يافته در ماهنامه بنا , شماره 36,شهريور 1387 , حجم فايل زيپ 417 کيلوبايت

اين مقاله با بررسي مباني اوليه مديريت بحران به تشريح مديريت بحران شهري مي پردازد و فرايند ها و مراحل مديريت بحران هاي شهري تشريح مي نمايد.


نقش شهرداری در بحران آب کجاست ؟


به نظر می رسد آنچه کارشناسان و وضع موجود آب در کشور بر آن تاکيد می کنند ضعف مديريت و نبود قوانين روشن و کاربردی در حوزه مديريت منابع آب است که باعث شده هر يک از نهاد ها و سازمان های مرتبط به صورت گسترده و نا هماهنگ در اين زمينه عمل کنند و نتيجه واحدی که بحران خشکسالی است از اقدامات ناهماهنگ بگيرند .
محبوبه ولی در اين مقاله با استفاده از روش مصاحبه سعی در بررسی جايگاه شهرداری ها در کشور برای مديريت آب و مسائل آب در خشکسالی و وظايف و مسئوليت های آن دارد .حجم مقاله 620 کيلوبايت - انتشار يافته در شماره 90 شهرداری ها

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia